*** INGYENES SZÁLLÍTÁS ***

5000 Ft feletti rendelés esetén minden 
PostaPont / MOL PostaPont / Csomagautomata átvételi pontra!
BIZSUK.COM AJÁNDÉKPONT PROGRAM | SZABÁLYZAT 
 
 
Általános feltételek 

1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a BIZSUK.COM Ajándékpont Program (a továbbiakban: Ajándékpont Program) szabályzata, az Ajándékpont Programban résztvevő, kizárólag természetes személy (a továbbiakban: Vásárló) és a XUXA Kft közötti szerződés feltételrendszere. A BIZSUK.COM fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot a Vásárlók egyidejű tájékoztatása mellett módosítsa. A tájékoztatás a BIZSUK.COM honlapján hirdetmény kihelyezésével történik. 
2. A Szabályzatban leírtakat mindkét fél magára nézve kötelezően elfogadja és betartja. 
3. A Vásárló fiókjához tartozó pontok más személyre nem átruházhatóak, másnak használatra nem átengedhetőek.
4. Az Ajándékpont Program kizárólag a BIZSUK.COM áruház termékeire terjed ki. 
 
Ajándékpont Program használata, pontok gyűjtése
 
1. Pontgyűjtés szabályosan csak a Vásárló saját fiókjába való bejelentkezés után, annak tényleges vásárlása alapján történhet, ellenkező esetben a pontszerzés szabálytalannak minősül. 
2. Minden elköltött 10 forint után 1 pont jár
3. Két vagy több Vásárló pontjainak összevonására, illetve a pontok egyik fiókból a másikra történő átadására nincs lehetőség. A BIZSUK.COM az összegyűjtött pontok öröklését és átruházását kizárja. 
 
Ajándékpontok beváltása 

1. A pontok 1 pont = 1 Ft árfolyamon (illetve akció esetén az akcióban meghirdetett értéken) bármilyen, a BIZSUK.COM online áruházában kapható termékre beválthatók. 
2. A pontbeváltás egy vásárlás alkalmával nem haladhatja meg a vásárlás összegének 50%-át
3. Az ajándékpont kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem összevonható, de a vásárlás összege ebben az esetben is jóváírásra kerül 
4. Az ajándékpontokat a "KOSÁR" ill. a "PÉNZTÁR" menüpontokban válthatóak be
 
Reklamáció – Ügyfélszolgálat

1. Az ajándékpont Program működésével kapcsolatos felvilágosítások, valamint a fiókletiltások és reklamációk ügyében BIZSUK.COM Ügyfélszolgálat jár el, cím: 1134 Budapest, Lehel út 8.  telefon: +36 1 340 5043
2. Tranzakcióval kapcsolatosan a tranzakciót követően az Ügyfélszolgálat reklamációkat kizárólag a Vásárlótól, illetve írásbeli meghatalmazottjától, a vásárláskor kapott számlák/nyugták bemutatása mellett fogad el. 
3. Amennyiben az Ügyfélszolgálati munkatárs nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni a Vásárló személyazonosságáról, jogosult kérni a kérés írásban történő megerősítését, illetve a reklamációt elutasítani. 
 
Ajándékpont Program megszüntetése, a kapcsolat megszűnése 

1. Az ajándékpont Program befejezését BIZSUK.COM – megfelelő értesítés mellett – szabadon döntheti és rendelheti el. 
2. Az ajándékpont Program befejezéséről szóló értesítést a BIZSUK.COM a befejezést megelőzően legalább 60 nappal a honlapján hirdetmény kihelyezésével jelenti be. Az értesítés tartalmazza a megszűnés részletes feltételeit és a pontok beváltásának határidejét. 
3. A jogviszony határozatlan idejű, a szerződés megszűnik, ha: 
a. BIZSUK.COM a Program befejezését rendeli el a fentiek szerint, vagy 
b. a jelen Szabályzat így rendelkezik, vagy 
c. a Vásárló írásban így rendelkezik, vagy 
d. a Vásárló törli a fiókját. 
 
Ajándékpontok elévülése 

1. Amennyiben a Vásárló a fiókjához tartozó pontokat  90 napon belül egyszer sem használja, azaz a Vásárló a fiókhoz rendelt pontfolyószámlán pontot nem gyűjt, illetve a már összegyűjtött pontjait nem váltja be, a BIZSUK.COM jogosult a pontfolyószámlán lévő valamennyi fel nem használt pontot törölni. 
2. A pontok e bekezdés rendelkezéseivel összhangban történt törlésével kapcsolatban a Vásárló a BIZSUK.COM-mal szemben semmilyen igényt nem támaszthat. 
 
Adatkezelés

1. BIZSUK.COM a Vásárló személyes adatait a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelés célja: Az Ajándékpont Program működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása, adattárolás
2. Amennyiben a Vásárló hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a BIZSUK.COM elektronikus hírlevelet küldjön és/vagy őt BIZSUK.COM személyre szabott ajánlatokkal közvetlenül megkeresse, úgy a Vásárló közvetlenül BIZSUK.COM-tól kérheti az üzleti ajánlatok, illetőleg az elektronikus hírlevelek megküldésének mellőzését postai úton (A BIZSUK.COM Ügyfélszolgálatának címzett levélben) és elektronikus levél útján (info@bizsuk.com). 
3. BIZSUK.COM a Vásárlók adatait kizárólag az Ajándékpont Program működésének időtartama alatt kezelheti, tárolhatja. A Vásárló adatai a Ajándékpont Programban való részvételének, illetve magának az Ajándék pont Programnak a megszűnése napjától marketing célokra nem használhatóak fel. 
4. A Vásárló jogosult a jogszerű adatkezelést, adatfeldolgozást illetve adattovábbítást biztosító hozzájárulását, BIZSUK.COM-hoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a Vásárló az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy ezzel lehetetlenné teszi az általa lebonyolított pont tranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, az Ajándékpont Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal az Ajándékpont Programban való részvétel felmondását jelenti a Vásárló részéről.
5. A Vásárló a BIZSUK.COM internetes oldalán az 'ÜZENET KÜLDÉS' aloldalt megnyitva nyilatkozhat személyes adatai kezeléséről.
6. A Vásárló kérelmére a BIZSUK.COM részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adat kezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatait. A tájékoztatást a BIZSUK.COM a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton, közérthetően küldi meg a Vásárlónak.
7. A Vásárló az adatvédelmi jogszabály rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást BIZSUK.COM az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Vásárlót írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vásárló a BIZSUK.COM meghozott döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kedves Látogató! Weboldalunk használatával jóváhagyja a Cookie-k használatát!